عباس نادری

 • سرپرست تحقیقات
 • دکتری امنیت اطلاعات
 • دانشگاه ویرجینیا

یاشار شاهین‌زاده

 • تکنیک‌های نفوذ وب
 • تحلیل نرم افزار

محمدرضا ضمیری

 • مکانیزم‌های مدرن امنیت صنعتی
 • مرکز CERT بانک مرکزی ایران (کاشف)

علی رزمجو

 • نظریه‌های مدرن حملات تحت باینری
 • سرپرست واحد ایران در بنیاد OWASP

وحید بهزادان

 • فناوری‌های نوین امنیت و یادگیری ماشین
 • دانشجوی دوره دکتری دانشگاه Nevada, Reno امریکا

بابک امین‌آزاد

 • نظریه‌های مدرن حملات تحت باینری و سیستم‌های عامل موبایلی
 • دانشجوی دوره دکتری دانشگاه Stony Brook امریکا

پویا دارابی

 • نظریه‌های مدرن حملات تحت وب
 • مشاور برگزیده‌ی امنیت شرکت Facebook

علیرضا چگینی

 • تحلیلگر بد افزار
 • برنامه نویس پوزیکس
 • موسس آفسک

محمدرضا اسپرغم

 • نظریه‌های مدرن توسعه
 • سرپرست واحد توسعه بنیاد OWASP